ChampdAction Logo

TIME CANVAS 2005

MUSIC-DRAWING, DRAWING MUSIC

zaterdag 3 - zondag 4 december 2005

(MuHKA - Antwerpen)

Figuur: Pagina 138 uit TREATISE (C.Cardew)

TIME CANVAS 2005 “MUSIC–DRAWING, DRAWING MUSIC” focust op de interactie tussen de tekening als partituur/de partituur als tekening enerzijds en de uitvoerder anderzijds. Deze interactie wordt gedurende twee dagen onderzocht via installaties, performances, lezingen, films en concerten. De eerste festivaldag zal bestaan uit open repetities, lezingen gehouden door verschillende deelnemers, films en tenslotte een rondetafelgesprek met de deelnemende kunstenaars. Zo kan het publiek op een informele manier een blik achter de schermen werpen en in contact komen met de musici, de kunstenaars en hun werk. Op de tweede dag worden tenslotte de installaties, films, performances en concerten officieel boven de doopvont gehouden. De uitvoering van delen uit Cornelius Cardews monumentale grafische partituur, “Treatise”, door musici met zeer uiteenlopende achtergronden, zal de leidraad zijn doorheen het hele festival.

Timecanvas festival 2005 “MUSIC–DRAWING, DRAWING MUSIC” focuses on the interaction between the drawing as a score/ the score as a drawing on the one hand and the performer on the other side. Two days long this interaction will be explored through installations, performances, concerts and films. The first day of the festival will concentrate on open rehearsals, lectures by various participants, films and will conclude with a round table inviting participating artists in such a way that the audience can have an informal view behind the scenes and get in contact with the musicians. On the second day the installations, films, performances and concerts will be fully and officially presented. The performance of parts from Cornelius Cardews monumental graphic score ‘Treatise’ by musicians with very divers backgrounds, will be a guidance through the whole festival. Will be participating among others: Agostino Di Scipio, Matias Guerra, Julia Logothetis, Peter Luining, fuzzyLogic, Blotter, Peter Swinnen,& Maarten Buyl, het Logos Ensemble, collectief reFLEXible and Champ d’Action.

Programma:

zaterdag 3 december 2005

zondag 4 december 2005

Met onder meer:

TREATISE - Cornelius Cardew

Agostino Di Scipio

Peter Luining

fuzzyLogic

Blotter

Peter Swinnen

Alvin Lucier

Xenakis

Logothetis

Logos Ensemble

collectief reFLEXible

Copyright © 2004 ChampdAction