ChampdAction Logo

Stefan Prins

BIO (ENGLISH)

Performing free improvised music and composing music are the two main directions in Stefan Prins’s (Belgium, 1979) recent musical evolution. The motor behind all this is a constant questioning of existing mechanisms, structures and ways of thinking. His goal is to search for contemporary relations between composer, score, performer, improviser, technology, audience and society through the medium of music.

He started to play the piano when he was seven. After graduating with greatest distinction at the Music School, he started to study engeneering and graduated as an engeneering-physicist at the age of 23. During these studies, his interest shifted somewhat from classical piano-playing to free improvisation (often collaborating with dancers), and composition. In 2002 he started to study piano and composition at the Royal Flemish Conservatory in Antwerp, Belgium. For a specialisation at the Sonology-department of the Royal Conservatory of The Hague (2004-2005 – The Netherlands), he received a scholarship from the Flemish Government. His interest in contemporary technology (such as computer-driven soundprocessing), its possibilities and shortcomings, in musical contexts grew swiftly, and since then, his compositions and improvisations often include technology.

He received several commissions from the Flemish Government, and has been played by (a.o.) the ensemble for contemporary music Champ d’Action, the Ensor String Quartet, Agartha and Prometheus Ensemble. He performs as an improviser in Belgium and abroad, using (prepared) piano, amplified objects and live-electronics, in projects with dance, video, film, plastical arts and performance. He was laureate at the "KBC Aquarius Composition for Young Composers" (2001), received a second price at the "Week of the Contemporary Music" for Memory Space #1 and his composition Memory Space #2 was selected by ISCM Belgium for the ISCM World Music Days in Hong Kong (2007). Some of his compositions have been broadcasted by the Flemish Classical Radio Station and are recorded by Champ d’Action, with whom he has been working intensely over the past few years.

BIO (NEDERLANDS)

In het muzikale traject van Stefan Prins (°1979) is er een duidelijke constante: het in vraag stellen van het ‘oude/gekende’ en het zoeken naar het ‘nieuwe/onbekende’. Als zevenjarige begon hij piano te studeren aan de plaatselijke muziekschool en schreef al gauw kleine pianowerkjes voor eigen gebruik. Gaandeweg ontwikkelde hij een grote affiniteit met het twintigste-eeuwse repertoire en studeerde met grootste onderscheiding af aan de muziekschool met een programma rond vroeg twintigste-eeuwse muziek.

Toch besloot hij zich vervolgens te concentreren op de wetenschappen en studeerde voor burgerlijk ingenieur. In de loop van die studies bleef de piano echter een trouwe gezel, die hem, na het horen van een concert van Fred Van Hove, via de hedendaagse muziek naar de vrije improvisatiemuziek leidde. Nadat hij, geparalyseerd door de autoriteit van twintigste-eeuwse iconen als o.a. Boulez, al geruime tijd geen muziek meer aan het blad had toevertrouwd, begon hij toen opnieuw te componeren. Niet lang daarna, in 2001, werd zijn strijkkwartet ‘Zeven Metamorfosen’ bekroond op de Aquariuswedstrijd voor compositie in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel. In datzelfde jaar begon ook een verblijf in Barcelona dat erg bepalend is geweest voor zijn verdere muzikale wandel. Vooral de samenwerking met de improvisatiemuzikant Horacio Curti (shakuhachi), met wie hij een duo oprichtte, is hierin van groot belang geweest. Toen hij in 2002 terugkeerde, richtte hij met Nicolas Rombouts, Joachim Devillé en Thomas Olbrechts het improvisatiekwartet collectief reFLEXible op, en speelde met hen op het Free Music Festival waar hij drie jaar eerder Fred Van Hove hoorde. Nadat hij in datzelfde jaar afstudeerde als burgerlijk ingenieur, startte hij aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium piano- en compositiestudies, waar hij tot op heden studeert. In 2004-2005 studeert hij daarnaast met een beurs van de Vlaamse Gemeenschap aan de Sonologie-afdeling van het Koninklijk Conservatorium van Den Haag. In datzelfde jaar ontvangt hij de tweede prijs op de "Week van de hedendaagse muziek" (Gent) voor Memory Space #1 (altviool, bayan/accordion en live-electronics). Memory Space #2 (blokfluit, percussie, elektrische gitaar, piano, contrabas en live-electronics), geschreven in opdracht van Tomma Wessel en Champ d'Action, werd geselecteerd door ISCM Belgium voor de ISCM World Music Days in Hong Kong (2006).

Parcours bij Champ d’Action

De samenwerking met Stefan Prins kan gerust exemplarisch genoemd worden voor de manier waarop Champ d’Action naar de toekomst toe wil werken met componisten/uitvoerders. Stefan Prins is het type artiest waar Champ d’Action graag mee in investeert. Hij is niet alleen een jong, beginnend componist, maar tevens een begenadigd uitvoerder (pianist). Champ d’Action heeft Stefan Prins en zijn collega’s van het collectief reFLEXible in eerste instantie betrokken bij het Looking for the borders-project dat geconcipieerd werd in functie van dedonderdagen in deSingel en waarbij oorspronkelijk de composities van Orm Finnendahl en Karlheinz Essl centraal stonden. Tijdens het repetitieproces echter groeide de samenwerking verder uit en werd beslist om ook een werk van Stefan Prins zelf op het programma te zetten (zijn werk voor piano en knikkers, Etude Intérieure 1, dat hij trouwens zelf uitvoerde). Het Looking for the borders-project werd uitgevoerd op verschillende podia. Op die manier kon het project organisch groeien.

Tevens vroegen we Stefan Prins om een nieuw werk te schrijven voor piano en houtblaaskwartet voor de openingsavond van het TIME CANVAS-festival 2004. Dit werk, No habra una sola cosa que no sea una nube, werd op 4 december gecreëerd in het FotoMuseum, naast een creatie van een werk voor trompet solo van Luc Brewaeys en de tweede uitvoering van Techno Park van Stefan Van Eycken.

In het kader van Tomma Wessels doctoraatsproject aan het Orpheus Instituut, kreeg hij samen met 4 andere hedendaagse componisten (zie INTEGRATING THE RECORDER) een compositieopdracht die uitmondde in Memory Space #2, voor blokfluit, percussie, elektrische gitaar, piano, contrabas en live-electronics. Deze compositie werd gecreëerd op 23 maart 2006 in het Orpheus Instituut (Gent), en was nadien nog te horen in deSingel en het Lemmens Instituut.

Ook de compositieopdracht die het Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant aan Stefan gaf i.h.k.v. het Transit festival 2006, zal uitgevoerd worden door Champ d'Action, in samenwerking met het collectief reFLEXible.

De samenwerking met Stefan Prins zal ongetwijfeld nog verder geïntensifieerd worden gedurende de volgende seizoenen.

Stefan Prins over de samenwerking met Champ d’Action:

"Het tijdperk van de’kunst voor de kunst’ is wat mij betreft voorbij. Verander(en)de maatschappelijke structuren, de nieuwe wereldorde en de snelle economische en technologische evoluties hebben er onder andere voor gezorgd dat de kunstenaar (en dus ook de componist) niet langer als een wereldvreemde kluizenaar in zijn werkkamer aan zijn geesteskinderen kan werken zonder over deze veranderingen te contempleren, hierop (op een abstracte manier) kritiek te uiten of hierover een standpunt in te nemen. Dit brengt met zich mee dat het weinig zin meer heeft als componist in opdracht van deze of gene in afzondering een werkje te schrijven, af te leveren, één repetitie bij te wonen, na de creatie het applaus in ontvangst te nemen en naar huis terug te keren. Een andere, veel relevantere aanpak zou zijn: samen met de opdrachtgever gedurende een langere periode een artistieke weg bewandelen, zodat discussie mogelijk wordt, zodat je als componist kan “zoeken”, in samenwerking met de uitvoerders, waardoor je een evolutie kan maken. Hierdoor ontstaat een wederzijds engagement tussen componist en opdrachtgever/ensemble dat het vrijblijvende overstijgt en een muzikale én maatschappelijke zingeving met zich meebrengt. Helaas is deze situatie in België eerder uitzondering dan regel. Champ d’Action is een van die uitzonderingen, en ik ben daarom dan ook bijzonder gelukkig als jonge componist met hen te kunnen samenwerken. Niet alleen kreeg ik de gelegenheid samen met hen een traject op langere termijn uit te werken, bovendien gebeurt dit in haast ideale omstandigheden: gebruik van de elektronische studio, uitvoeringen door (en samen met) geëngageerde, fantastische muzikanten tijdens verschillende concerten (zodat een compositie ook kan rijpen en groeien), en –wat voor mij bijzonder belangrijk is- in een sfeer van warme vriendschap en wederzijds vertrouwen en engagement."

In de Champ d'Action ARCHIVE SERIES verscheen intussen een opname van Etude Intérieure 1 N° 01 - PIANO INTERIEUR (van en door Stefan Prins) en van More or less N° 05 - MORE OR LESS (van Karlheinz Essl, door Champ d'Action en collectief reFLEXible).

Copyright © 2004 ChampdAction