ChampdAction Logo

Introduction

Champ d’Action is een ‘actieveld’ waar musici, componisten en andere kunstenaars de ruimte krijgen om samen te zoeken naar antwoorden. Kunst is immers een voortdurende zoektocht naar expressie-middelen en communicatievormen om te reflecteren over onze maatschappij. Een kunstwerk is geen louter bevestigend ritueel, het stelt de dingen ook in vraag. Waarheen leiden de ontwikkelingen in de muziek? Wat is de maatschappelijke betekenis ervan? Champ d’Action wil een platform bieden aan componisten/muzikanten om na te denken en van gedachten te wisselen over de nieuwe ontwikkelingen in de kunstwereld. Champ d’Action wil zijn publiek niet alleen behagen, maar ook intens betrekken bij deze spannende zoektocht. Het concert ‘an sich’ voldoet niet meer. Iedere componist ontwikkelt een persoonlijke taal om zijn werk tot stand te brengen. De verschillende stadia van dit werkproces, van het eerste begin tot aan het concert, vormen samen één geheel.Champ d’Action wil dit volledige verhaal vertellen. Daarnaast worden nieuwe productievormen en de integratie van actuele technologie stilaan gemeengoed. Het is de overtuiging van Champ d’Action dat in deze nieuwe technologische wereld artistieke vragen zullen rijzen. Dat de schotten tussen de verschillende kunstdisciplines vervagen is gemeengoed. Champ d’Action trekt hier de noodzakelijke conclusies uit en tracht via nieuwe productievormen een antwoord te vinden op de steeds veranderende inzichten in de kunstwereld. Champ d’Action volgt de ontwikkelingen niet, het staat er middenin.Middenin de stroomversnelling waarin ook de kunstproductie, door toedoen van de snel evoluerende maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, is terechtgekomen. Net zoals in de wetenschap is de technologische vooruitgang in de muziek niet te stoppen. De symbiose tussen traditionele instrumenten en technologie is eigen aan deze tijd. Heden en verleden vullen elkaar aan en leiden tot een vernieuwende, kritische muzikale ontwikkeling. Nieuwe vragen eisen nieuwe sleutels.

Schottenloze kunst : een state of mind Champ d’Action wil in de eerste plaats een intellectueel discours met kunstenaars uit de verschillende kunstdisciplines op gang trekken. Pas daarna kan het overgaan tot de ontwikkeling van nieuwe, schottenloze kunstvormen. De structurele samenwerking met het MuHKA past perfect in deze filosofie. Er worden niet alleen zomaar ‘concerten’ in het Museum gepland, maar evengoed discussiëren de twee organisaties regelmatig over de invulling van deze samenwerking. Verder zullen er in de toekomst ook debatten worden georganiseerd tussen beeldende kunstenaars, componisten, musicologen, recensenten, filosofen..... In TIME CANVAS, het tweedaags festival voor experimentele muziek dat Champ d’Action in het MuHKA organiseert, wordt een aantal componisten en beeldende kunstenaars samengebracht waarbij zij de vrijheid krijgen om hun individueel of gezamenlijk verhaal te vertellen. Hierbij is vooral een bepaalde ‘state of mind’ van belang, die de kunstenaars vanuit verschillende disciplines kan verbinden met elkaar. Deze confrontaties en gesprekken leiden tot een nieuw soort synergie.

Copyright © 2004 ChampdAction