ChampdAction Logo

IN C

IN C - TERRY RILEY

Participatieproject voor jongeren :

Een co-productie van Matrix en Champ d’Action

Historisch gezien is ‘In C’ een van de allereerste Minimal werken. De basis principes die later de fundamenten van de Minimal muziek gaan uitmaken zijn er reeds in vervat. Een minimum aan materiaal, Modules die herhaald worden, stapeling, fase verschuiving, open vorm, lange duur, psychische beleving......

Het was het werk dat later componisten zoals Steve Reich, Phillip Glass inspireerde voor het schrijven van hun minimal werken. Hun betrachting was om met zo weinig mogelijk middelen een zo’n groot mogelijke expressie teweeg te brengen. De psychische ervaring, in de hand gewerkt door herhaling en symmetrie, speelt een grote rol in de perceptie van deze werken.Zo ook in de eerste minimal muziek. Korte motieven worden herhaald en gestapeld. Er ontstaat een muzikale zindering.

In C is een van de zeldzame hedendaagse muziek werken dat door amateurs/studenten gespeeld kan worden zonder aan artistieke kwaliteiten in te boeten. Eén uur concentratie is zeer lang voor studenten die normaal nooit met zo’n lange tijdsoverspanningen te maken hebben. De directe beleving is zeer groot en de ontlading op het einde van het concert is zowel voor uitvoerders als publiek zeer intens.

In verschillende steden worden studenten van de verschillende muziekacademies worden via de educatieve diensten van de verschillende organisaties aangespoord om mee te werken aan de uitvoering van in C. Matrix en Champ d’Action zorgen voor voorbereidend tekst- en audiomateriaal en begeleiden het repetitieproces. Tijdens de uitvoering worden ook musici van CDA ingeschakeld.

In C Er bestaat uit 36 korte motieven die naar willekeur gestart kunnen worden en een willekeurig aantal keren herhaald worden voor er naar een ander motief gesprongen wordt. De motieven verschijnen en verdwijnen door ze crescendo-diminuendo te spelen. Drie motieven overlappen elkaar in alle constellaties. Als een uitvoerder voelt dat hij bijvoorbeeld 4 motieven achter is zal hij naar het volgende motief springen. Op een of twee plaatsen in de compositie komt iedereen op het zelfde motief. Het motief waar dit met gebeurd mag zelf gekozen worden. Op het einde wordt door iedereen hetzelfde motief gespeeld en na drie grote crescendo’s/diminuendo’s stopt het stuk.

De uitvoering met een grote groep geeft een extra dimensie aan het werk. Het is een unieke mogelijkheid om amateurs met hedendaagse muziek te confronteren. Compositie en uitvoeringsproces komen dichter bij elkaar te staan. Muzikanten moeten zelf ingrijpende beslissingen nemen. Het is zo’n beetje tussen improviseren en componeren. Op die manier krijgen ze inzicht in de compositie technieken van de Minimal werken: Herhaling, stapeling, ‘in-out phase’ spelen, orkestratie enz. Om dit met een grote groep amateurs te realiseren waren de volgende ingrepen noodzakelijk:

1 Champ d’Action heeft in een max een simulatie programma van ‘InC’ geschreven. Hierdoor is er reeds een basis structuur waarop de muzikanten kunnen inspelen en waardoor er ook een zekere controle is over de totale groep.

2 Champ d’Action heeft de motieven, die zonder maatindeling geschreven zijn, in logische maatindelingen geschreven. Dit maak het instuderen zeker gemakkelijker.

De bezetting van in C is variabel. Er is een redelijke grote groep nodig om het goed te laten werken.

Het IN C - project kan georganiseerd worden door Culturele Centra, festivals, andere concertorganisatoren. Champ d'Action coördineert het artistieke luik. De organisator zoekt ter plaatse naar participanten (amateurs, studenten, scholieren...)

Voor meer info : Ann Andries : 0476 32 99 95

Copyright © 2004 ChampdAction