ChampdAction Logo

INTEGRATING THE RECORDER

INTEGRATING THE RECORDER

Curator : Tomma Wessel

Wat heeft de blokfluit te bieden aan een componist aan het begin van de 21ste eeuw? Die vraag hebben Champ d’Action en blokfluitiste Tomma Wessel gesteld aan vijf jonge componisten. De componisten van zeer uiteenlopende achtergronden en componeerstijlen beantwoorden die vraag elk met een nieuwe compositie. Hiervoor kunnen zij putten uit het boeiende spectrum van instrumenten van Champ d’Action: piano, percussie, contrabas, elektrische en akoestische gitaar en live-elektronica worden gecombineerd met de meest uiteenlopende instrumenten van de blokfluitfamilie, van sopranino tot de vierkante subbasblokfluit.

Het compositieproces verloopt in nauwe samenwerking met Tomma Wessel in het kader van haar doctoraatsproject aan het Orpheusinstituut Gent en de universiteit van Leiden. Het uitgangspunt is dat de verschillende speeltechnieken voor blokfluit en de integratie ervan in een kamermuziekensemble centraal moeten staan: de componisten worden met andere woorden uitgedaagd om het verrassend brede gamma aan mogelijkheden van de blokfluit te verkennen.

INTEGRATING THE RECORDER

Curator: Tomma Wessel

What does the recorder have to offer a composer at the beginning of the 21st century? This is the question that Champ d’Action member and recorder player Tomma Wessel posed to five young composers. Working from highly diverse backgrounds and compositional styles, the composers each came up with an answer in the form of a new composition. They were given Champ d’Action’s inspiring spectrum of instruments to work with: piano, percussion, contrabass, electric and acoustic guitar and live electronics combined with the instruments from the recorder family in the broadest possible definition, encompassing everything from the sopranino to the square subbass recorder.

The composers worked closely with Tomma Wessel in the context of her doctoral project for the Orpheus Institute in Ghent and the University of Leiden. The point of departure was that the various techniques for playing the recorder and the integration of these within a chamber music ensemble had to play a central role: in other words, the composers were challenged to explore the recorder’s surprisingly wide range of possibilities.

Copyright © 2004 ChampdAction